Geen christendom zonder gemeenschap

De Evangelische Broedergemeente is in 1966 in Den Haag gestart en heeft veel gemeenteleden met Surinaamse achtergrond. De wereldwijde kerk staat – naast de iconische adventssterren – bekend om hun dagteksten uit de Bijbel. De voorganger Christine Welschen vertelt iets over de geschiedenis van de gemeenschap en hun nadruk op openheid en verbondenheid.

De Evangelische Broedergemeente (Hernhutters) is bij vele mensen bekend door de uitgaven van de dagteksten of “Losungen”. Ook kennen velen de Hernhutter Adventssterren, die in de tijd voor kerst vele kerken en huizen verlichten.

Onze kerk heeft wortels in de Tsjechische reformatie van Jan Hus en de Boheemse Broeders en in het luthers piëtisme van Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf. De geschiedenis van de Broedergemeente begint al in het jaar 1457. Eén van de eerste protestantse kerken in Bohemen werd toen gesticht. In 1722 stichtte Nikolaus Ludwig Graaf van Zinzendorf (1700 – 1760) de plaats Herrnhut in Sachsen (Duitsland). Samen met vluchtelingen van de oude Broeder-Uniteit koos hij de naam voor de plaats, die zoveel betekent als “onder ‘s-Heren hoede”. Zijn levensmotto was: “Ik ben overtuigd dat er geen christendom is zonder gemeenschap.”

De manier om met elkaar te leven en te werken in Herrnhut was aantrekkelijk voor velen. De gemeenschap, die gekenmerkt werd door persoonlijk geloof en missionaire verantwoordelijkheid, groeide. Vanaf het begin hecht de Broedergemeente waarde aan oecumenische contacten en verbindingen. Kenmerken van ons kerkelijk leven zijn: openheid en verbondenheid. Een levend geloof in Jezus Christus als Heer van de kerk en van het persoonlijk leven is bepalend voor ons kerkelijk leven.

Een bijzonderheid van de Evangelische Broedergemeente is haar internationale karakter dat door de zending is ontstaan. Zij telt 900.000 leden in meer dan 25 landen. In Nederland behoren rond 9.000 mensen in 7 gemeenten en enkele plaatselijke werkgroepen tot de Broedergemeente. De Broedergemeente voor de regio Den Haag is in 1966 opgericht. De achtergrond van de leden is voornamelijk Surinaams.

De dagteksten begonnen op 3 mei 1728 in Herrnhut, waar zij als dagelijks parool mondeling werden meegedeeld. In 1731 werden zij voor het eerst gedrukt, opdat ook de zendelingen in St. Thomas en elders deze Bijbelse leuzen konden lezen. Dit boekje, dat eveneens buiten de Broedergemeente zeer geliefd is, is vooral voor persoonlijk gebruik bestemd. De predikant kan het gebruiken op huis- en ziekenbezoek en de teksten bij allerlei toespraken inzetten. Het dagtekstenboekje staat niet los van de bijbel. Het boekje wordt liturgisch gebruikt in de zangdienst, de teksten zijn een richtlijn voor de te kiezen liederen. Verder kunnen de teksten van nut zijn bij doop, avondmaal, huwelijksinzegening en vele andere gelegenheden. De grootste betekenis heeft het tegenwoordig echter als band tussen christenen uit vele kerken in een groot aantal landen over de hele wereld verspreid.

– Dominee Christine Welschen, Evangelische Broedergemeente Haaglanden –

 

Dagtekst
Donderdag, 22 Juli 2021

Als u daar in overvloed leeft, zorg er dan voor dat u de HEER niet vergeet, die u uit de slavernij in Egypte heeft bevrijd.
Deut. 6:11-12

Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die meer dan genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden?
1 Joh. 3:17

Sranan Tongo

Te un nyan un bere furu un mus sorgu taki un no fergiti MASRA.
Deuteronomium 6:11-12

Efu wan sma syi taki wan tra bribisma e pina, ma a no abi sari-ati nanga en aladi a abi nofo fu libi, dan fa a lobi fu Gado e tan ini en?
1 Yohanes 3:17

Nieuwsbrief

Meld jezelf aan voor onze nieuwsbrief en ontvang daarmee het laatste nieuws rechtstreeks in jouw inbox. Met de HUB nieuwsbrief houden we je op de hoogte van onze activiteiten en informeren we je over nieuws uit het netwerk.

Lees hier vorige edities

HUB – Geloof in Den Haag is een netwerk van internationale en migrantenkerken, dat wordt
ondersteund door Stichting Mara.
De HUB wordt mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente Den Haag en giften van diverse fondsen, waaronder Fonds 1818, PIN namens de Nederlandse
religieuzen, de Diocesane Caritas Instelling, Stichting Rotterdam en de Maatschappij voor Welstand.

www.hub-denhaag.nl
www.maraprojecten.nl

Petra de Nooy
E petra@maraprojecten.nl,
M 06-28306560
Shirleni Blanken
B: shirleni@maraprojecten.nl
M: 06-39831945
Andréa Damacena Martins
E hub@maraprojecten.nl
M 06-36100750

Copyright: Naam | Privacyverklaring

Website door: Webheld.nl

Translate »