Over HUB

 

De HUB is de organisatie in Den Haag die de internationale en migrantenkerken verbindt met elkaar en met de stad, als een knooppunt waar de verschillende werelden elkaar raken. Een netwerk van en door kerken waar ontmoeting, wederzijdse ondersteuning en verbinding centraal staan.

 

Ook een HUB kerk worden en deel uitmaken van het Haagse netwerk van internationale en migrantenkerken? >> Ga naar HUB Kerken

 

De internationale en migrantenkerken zijn in al hun diversiteit een onmisbare schakel in het samen bouwen aan Den Haag. In de meer dan 120 internationale en migrantenkerken in Den Haag wordt wekelijks gevierd in diverse talen en worden veel sociaal-maatschappelijke activiteiten georganiseerd voor (kwetsbare) stadsgenoten. De HUB ondersteunt deze kerken bij hun missie en werkt aan krachtige kerken die van betekenis zijn voor hun leden en voor hun omgeving.

 

De HUB doet dit door:

  1. Bruggen te bouwen. De HUB heeft contact met de zeer diverse groep van internationale en migrantenkerken in Den Haag. En weet wat hier speelt. Tegelijkertijd heeft de HUB ook goede contacten met de Haagse ‘systeemwereld’ en allerlei organisaties in het maatschappelijk middenveld. De HUB verbindt de kerken met elkaar en met de stad in haar diversiteit. Alle activiteiten van de HUB hebben een brugfunctie waarbij ontmoeten, netwerken en kennis opdoen een belangrijk onderdeel zijn.

 

  1. Zichtbaarheid creëren is het tweede doel. Internationale en migrantenkerken zijn vaak weinig zichtbaar in de stad voor de gemeente en andere organisaties. Tegelijkertijd zijn allerlei voorzieningen, loketten en organisaties juist voor de kerken onzichtbaar. Door deze gids, door het delen van de verhalen, door het uitvergroten van de maatschappelijke inzet van de kerken en het werken aan duurzame relaties in allerlei bijeenkomsten worden de kerken vindbaar. En worden hun stemmen ook op deze plekken hoorbaar. Evenzo worden de organisaties zichtbaar voor de kerken.

 

  1. Ten derde staat de HUB voor het ondersteunen en versterken van de kerken om hun positie in de stad te verbeteren. De HUB werkt samen mét de kerken en de kerken ondersteunen ook elkaar, het netwerk is wederzijds en de ervaring en de kennis in de kerken zelf is van groot belang. De kerken in Den Haag zijn bijzonder divers qua achtergrond, taal en vieren. Binnen die diversiteit zijn er twee belangrijke elementen die verbinden, namelijk het geloof en het geloof in onze stad.

 

Hoe dan?

Er wordt met iedere internationale of migrantenkerk in Den Haag contact gezocht of er kan zelf contact worden opgenomen met de HUB. We gaan met een kerk in gesprek en kijken samen naar hoe we de positie van de kerk kunnen ondersteunen. De kerk heeft een netwerk in de wijk, een groep die samen viert en activiteiten onderneemt en een eigen organisatiestructuur om dit mogelijk te maken. De HUB heeft een groot netwerk in Den Haag en kennis van de stad, een database waarin de kerken te vinden zijn en een team dat de kerken en de wijken goed kent.

 

De HUB kent een team van drie medewerkers en een actieve klankbordgroep. De klankbordgroepleden – genoemd in de inleiding – zijn voor de HUB van groot belang. Zij denken mee en geven mede vorm aan de koers, de thema’s die de HUB agendeert, de activiteiten en brengen zo de leefwerelden van de verschillende kerken bij elkaar. Zij representeren ook verschillende kerkelijke en culturele achtergronden in Den Haag.

 

Trainingen en evenementen

De HUB organiseert stedelijke bijeenkomsten voor (sleutelfiguren in) de kerken. Dit organiseert de HUB o.a. samen met PEP over maatschappelijke onderwerpen zoals toegang tot arbeidsmarkt, gezondheidszorg, opvoeding, seksualiteit en budgetteren. Ook over kerkelijke, theologische, organisatorische of bestuurlijke onderwerpen organiseert de HUB trainingen in Den Haag, bijvoorbeeld over interculturele communicatie, geloofsopvoeding,  het gebruik van digitale middelen en sociale media, interculturele theologie en politiek. Bij de trainingen ligt de focus op informatievoorziening, ontmoeting faciliteren en samen leren door ‘best practices’ vanuit de kerken centraal te stellen.

 

Kerken kunnen ook zelf samen met de HUB in hun wijk een bijeenkomst, voorlichting of workshop organiseren over een thema dat relevant is voor de deelnemers, bijvoorbeeld preventie van psychische problemen, kerk naar buiten, voorkomen van hart- en vaatziekten, schulden, opvoeden tussen twee culturen, geloofsopvoeding, gezonde voeding, omgaan met geld en budgetteren. De HUB verwijst op haar beurt ook weer door naar partners in de wijk en in de stad.

 

De HUB organiseert of werkt mee aan conferenties of evenementen voor ontmoeting van de Haagse kerken en het vieren van haar diversiteit in de stad. Dit kan de vorm krijgen van het meewerken aan evenementen waarbij de stem de kerken klinkt. Maar ook het aanwezig zijn bij interreligieuze bijeenkomsten of het organiseren van  een thema evenement van de verschillende kerken in Den Haag.

 

Ondersteuning op maat

De HUB ondersteunt de kerken ook individueel met advies, doorverwijzing of het meedenken met fondsaanvragen. De HUB begeleidt bij de onderwerpen die voor de kerken belangrijk zijn en thematiseert die waar nodig stadsbreed of bij instanties. Zoals bijvoorbeeld regelmatig het gesprek wordt gezocht over de nood rond de huisvesting van de kerken, maar ook rond ongedocumenteerden of juist nieuwe vormen van kerkzijn in verbinding met de wijk.

 

Werkgroepen

De HUB kent ook werkgroepen, dit is een nieuwe ontwikkeling. Er zijn thema’s die voor de kerken structureel spelen, zoals bijvoorbeeld rond huisvesting, werk en inkomen of interkerkelijke samenwerking. Samen met een werkgroep van sleutelfiguren uit de kerken zelf inventariseren we waar de vragen liggen, met welke partners we samen kunnen werken en hoe we hier met elkaar duurzaam antwoorden op kunnen vinden.

 

Verhalen vertellen

Verhalen hebben kracht en hierom delen wij ze graag in de ontmoetingen, in de nieuwsbrief, online en hier in de gids. De geluiden van de liederen in de diverse talen, de beelden op de sociale media, de impact van een geloofsgemeenschap tijdens corona, het vuur van een boodschap, het gevoel van thuiskomen bij mensen die jouw taal spreken. De verhalen uit dit soms onzichtbare deel van Den Haag mogen worden verteld en verdienen de aandacht om te blijven delen.

 

Toekomst?

We zien ernaar uit dat het netwerk van de HUB steeds verder groeit in het bruggen bouwen, zichtbaar maken en versterken. Wij hopen te zien dat de positie van de kerken in Den Haag steeds krachtiger wordt: dat er – ook door deze gids – nieuwe samenwerkingen ontstaan en dat we samen bouwen aan de kerken, aan onze stad van vrede en recht en het omzien naar kwetsbare stadgenoten.

 

Klik hier voor meer informatie over de mogelijkheden om ons werk met een financiële bijdrage te steunen.

Klik hier om een HUB Kerk te worden en deel uit te maken van het Haagse netwerk van internationale en migrantenkerken.

Nieuwsbrief

Meld jezelf aan voor onze nieuwsbrief en ontvang daarmee het laatste nieuws rechtstreeks in jouw inbox. Met de HUB nieuwsbrief houden we je op de hoogte van onze activiteiten en informeren we je over nieuws uit het netwerk.

Lees hier vorige edities

HUB – Geloof in Den Haag is een netwerk van internationale en migrantenkerken, dat wordt
ondersteund door Stichting Mara.
De HUB wordt mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente Den Haag en giften van diverse fondsen, waaronder Fonds 1818, PIN namens de Nederlandse
religieuzen, de Diocesane Caritas Instelling, Stichting Rotterdam en de Maatschappij voor Welstand.

www.hub-denhaag.nl
www.maraprojecten.nl

Petra de Nooy
E petra@maraprojecten.nl,
M 06-28306560
Shirleni Blanken
B: shirleni@maraprojecten.nl
M: 06-39831945
Andréa Damacena Martins
E hub@maraprojecten.nl
M 06-36100750

Copyright: Naam | Privacyverklaring

Website door: Webheld.nl

Translate »