Inspirerende werkconferentie over armoede

De HUB – Geloof in Den Haag organiseerde in Buurtkerk De Rank op zaterdagmiddag 18 juni 2022 in samenwerking met PEP Den Haag de Maatschappelijke Kerk Werkconferentie: Kerken in actie bij armoede. Zo’n 35 pastors en sleutelfiguren van 25 verschillende migrantenkerken en stichtingen in Den Haag wisselden ervaringen uit over de praktische aanpak van armoedekwesties en de rol van de kerk daarin. 

“Heb uw naaste lief” zei Pastor Moses Alagbe van het Maranatha Community Transformation Center in zijn inleiding over integral mission en de positie van de kerk. Deze beknopte christelijke boodschap lijkt op het eerste gezicht vanzelfsprekend, maar als we het hebben over wie onze naasten zijn en in welke situatie zij leven, vinden we verschillende realiteiten en uitdagingen.

Armoede wordt in verband gebracht met verschillende situaties en heeft meerdere oorzaken. Ten eerste komt het voort uit situaties van onrecht. Degenen die zich in armoede bevinden hebben ongelijke kansen. Daarnaast zijn de vormen van armoede divers. Om een paar voorbeelden te noemen, het kan het resultaat zijn van een echtscheiding waardoor de middelen binnen een gezin afnemen. Economische armoede kan het gevolg zijn van het moeten overleven met een inkomen onder het bestaansminimum, waardoor men zich niets extra’s kan veroorloven. Daarnaast zien we sociaal isolement en eenzaamheid als vormen van sociale en geestelijke armoede. Opgesloten zijn in jezelf betekent dat het ontbreken van deelname aan een sociaal netwerk bijdraagt aan een minder gezond en gelukkig leven. Belangrijker dan een opsomming van factoren is samenwerking tussen de lokale kerkgemeenschap met andere partners in de buurt om dergelijke situaties te ondersteunen en te verlichten.

Het programma van de werkconferentie omvatte een aantal workshops, die gebaseerd waren op actuele thema’s en signalen die verschillende kerken in Den Haag hebben aangedragen. Er waren twee praktische workshops, de eerste ging over energiebesparing, verduurzaming en de energietoeslag door de Energiebank en daarnaast was er de weg vinden naar regelingen en instanties vanuit de expertise van Stichting Leergeld en de HUB. Ook waren er twee workshops ter inspiratie, waaronder het delen van de ervaringen van de interculturele In Christ United kerk met het doorbreken van schaamte en het bespreekbaar maken van armoede en een workshop over de methodiek hoe de Maranatha Community Transformation Center als kerk armoede in de praktijk aanpakt in Amsterdam Zuidoost.

Naast de workshops was er ook medewerking van een panel met pastors van de Eglise Evangelique de la Haye, de Arabische Samenkomst, Christian Mission Den Haag, Buurtkerk De Rank en een sleutelfiguur uit de Latter Rain International Ministries. Naast enthousiaste reacties van de deelnemers, zowel kerken als organisaties, over het event gaven ook deze pastors aan dat kerken en lokale overheden en organisaties meer de verbinding met elkaar moeten opzoeken en dat dit event een mooie eerste stap is om de samenwerking tegen armoede aan te gaan.

“Integral mission” klonk dan ook als een aanmoediging aan kerkgemeenschappen om zich niet alleen naar binnen te richten, maar zich ook naar buiten in de sociale omgeving te positioneren. De internationale en migrantenkerken kunnen ertoe doen bij armoedebestrijding en andere sociale problemen in de samenleving dankzij hun eigen identiteit. Er ligt een uitdaging om de spirituele en sociale ondersteuning door de kerken verder te ontwikkelen en te integreren in hun praktische werk. Ook kan wat de internationale en migrantenkerken nu al doen voor mensen in de wijk in moeilijke situaties beter voor het voetlicht gebracht worden. De maatschappelijke erkenning van deze bijdrage kan groeien. Kortom, heb uw naaste lief gaat ook om het opbouwen van vertrouwen in elkaar, om het zoeken naar rechtvaardigheid en om het vergroten van inzet buiten onze grenzen ter ondersteuning van wie het nodig heeft.

Nieuwsbrief

Meld jezelf aan voor onze nieuwsbrief en ontvang daarmee het laatste nieuws rechtstreeks in jouw inbox. Met de HUB nieuwsbrief houden we je op de hoogte van onze activiteiten en informeren we je over nieuws uit het netwerk.

Lees hier vorige edities

HUB – Geloof in Den Haag is een netwerk van internationale en migrantenkerken, dat wordt
ondersteund door Stichting Mara.
De HUB wordt mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente Den Haag en giften van diverse fondsen, waaronder Fonds 1818, PIN namens de Nederlandse
religieuzen, de Diocesane Caritas Instelling, Stichting Rotterdam en de Maatschappij voor Welstand.

www.hub-denhaag.nl
www.maraprojecten.nl

Petra de Nooy
E petra@maraprojecten.nl,
M 06-28306560
Shirleni Blanken
B: shirleni@maraprojecten.nl
M: 06-39831945
Andréa Damacena Martins
E hub@maraprojecten.nl
M 06-36100750

Copyright: Naam | Privacyverklaring

Website door: Webheld.nl

Translate »