Jongerenwerk met impact, een terugblik

Op zaterdag 20 januari 2024 vond de HUB Werkconferentie Jongeren plaats in de Wesley Methodist Church. Een goed begin van het nieuwe jaar met veel inspiratie voor het vormgeven van jongerenwerk met impact in de kerk.

Allereerst dank aan alle vrijwilligers die hebben geholpen en de Wesley Methodist Church voor het gebed van Pastor Stephen Ampofo en gezang van het koor tijdens deze dag. De hapjes tijdens de pauze waren ook ontzettend lekker en de sfeer zat er goed in mede dankzij hun gastvrijheid.

Keynote speaker was Pastor Alexander Emoghene van de Claypot Church International in Rotterdam. Een kerk waarbij de pastor aangeeft één van de oudste leden te zijn, dus ervaring met jeugd heeft hij veel. Met bevlogenheid deelde hij zijn advies en kennis over het omgaan met jongeren in de kerk. “Follow me, not only watch me! Lead by example and then let them do it, together.” Aldus de oproep van de pastor om jongeren buiten hun comfortzone te laten participeren in de kerk en hun echte verantwoordelijkheden te geven binnen de gemeenschap. Tijdens zijn workshop ging hij hierop door en ging hij ook in op vragen. Youth engagement with high impact is belangrijk. Jeugdleiders hebben een belangrijke rol om te luisteren naar de jeugd, hen serieus te nemen en als authentiek rolmodel te fungeren. Training, geestelijke begeleiding (ofwel de jeugdleider moet ook een begeleider hebben) en spiritueel gevoed blijven zijn elementen die nodig zijn om jeugdwerk te kunnen doen. Daarnaast moet een jeugdleider stabiel en verantwoordelijk zijn en het werk nooit alleen doen. Wat vooral tegenwoordig ook speelt is dat het van belang is om als jeugdleider ook goed geïnformeerd te zijn tegen desinformatie, om jongeren die veelal op het internet zitten ook hierbij te helpen.

Tijdens het programma kwamen ook verschillende Haagse jeugdwerkers (Gaetan, Laxmie, Mavis en Magda) aan het woord en deelden hun ervaringen over de verbinding zoeken met de jeugd uit hun gemeenschappen en hoe ze dat aanpakken. Ze vertelden daarbij ook de link met hun eigen persoonlijke verhaal toen zij zelf jong waren, hoe ze daarvan hebben geleerd om de jongeren van nu aan te spreken en te begeleiden.

Het afgelopen jaar is de Werkgroep Jongeren van de HUB met sleutelfiguren uit verschillende kerken een aantal keer bijeengekomen. Daar werden veel ideeën en ervaringen uitgewisseld over het jeugdwerk in de kerken. Ook volgde de groep een training over het ondersteunen van jongeren met hun mentale gezondheid. Dit werd in het kort ook gedaan met een workshop tijdens de conferentie door Alise Vleesenbeek. Alle aanwezigen kregen de kans om te horen over het werk van de christelijke stichting Chris en Voorkom. Zij hebben een divers aanbod voor kerkelijke jeugdwerkers als toerusting en inspiratie om het jeugdpastoraat vorm te geven. Op 16 maart 2024 hebben zij de Dag van de jeugdpastoraat in Dordrecht, klik hier om daar meer over te lezen.

We kunnen terugkijken op een mooie conferentie met veel pastors, sleutelfiguren, jeugdwerkers en ook jongeren die aanwezig waren. Inmiddels hebben er al verschillende mensen zich gemeld om op de hoogte te willen blijven over dit thema bij de HUB. Geïnteresseerden kunnen dit nog aangeven via hub@maraprojecten.nl.

Nieuwsbrief

Meld jezelf aan voor onze nieuwsbrief en ontvang daarmee het laatste nieuws rechtstreeks in jouw inbox. Met de HUB nieuwsbrief houden we je op de hoogte van onze activiteiten en informeren we je over nieuws uit het netwerk.

Lees hier vorige edities

HUB – Geloof in Den Haag is een netwerk van internationale en migrantenkerken, dat wordt
ondersteund door Stichting Mara.
De HUB wordt mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente Den Haag en giften van diverse fondsen, waaronder Fonds 1818, PIN namens de Nederlandse
religieuzen, de Diocesane Caritas Instelling, Stichting Rotterdam en de Maatschappij voor Welstand.

www.hub-denhaag.nl
www.maraprojecten.nl

Petra de Nooy
E petra@maraprojecten.nl,
M 06-28306560
Shirleni Blanken
B: shirleni@maraprojecten.nl
M: 06-39831945
Andréa Damacena Martins
E hub@maraprojecten.nl
M 06-36100750

Copyright: Naam | Privacyverklaring

Website door: Webheld.nl

Translate »