Ontmoeting kerkenverzamelgebouw

Met zo’n 14 kerken waren we op 26 oktober 2023 bij elkaar gekomen met de HUB en de projectgroep vanuit de gemeente Den Haag om na te denken over de behoefte van de zoekende kerken naar een geschikte locatie in de stad en om samen te dromen over de mogelijkheden van de kerken in de buurt.
De aanleiding is de opdracht van de gemeente Den Haag om huisvestingsvragen te verkennen. Er zijn in Den Haag op dit moment meer dan 30 kerken op zoek naar huisvesting in de stad. We begonnen de avond met pastor Nelson die in de huisvestingswerkgroep van de HUB zit en die kort heeft samengevat wat er in het verleden is gebeurt en welke onderzoeken er al liggen.
Bij de hierop volgende inventarisatie van de behoeftes valt op dat geluidsdichtheid een belangrijke eis is. Maar ook ruimte voor ontmoeting en fellowship, een keuken en een plek voor de kinderen én de jongeren.

Vanaf daar hebben we verder gedroomd over de impact van de kerk en wat voor ruimte hierbij hoort. Allerlei thema’s kwamen naar voren:
– Kerk zijn voor iedereen (alle leeftijden, alle culturen);
– Samenwerken met de buurt, maatschappelijke impact hebben: voedselbank, huiswerkbegeleiding etc.;
– Samenwerken met andere kerken;
– “Groene kerk” (zonnepanelen, moestuin, zelfvoorzienend);
– Gastvrije kerk: Welkom (daklozen, eenzamen, zieken, kinderen) ;

Tot slot hebben we met een SWOT analyse verder de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen in kaart gebracht.
De HUB Kerken hebben duidelijk gemaakt dat de meesten verder willen kijken dan hun eigen geloofsgemeenschap en zich geroepen voelen een positieve bijdrage te leveren aan de buurt en onze samenleving. Ze willen graag samenwerken en ze hebben elkaar ook nodig.

Uit deze fase komt een advies, als HUB houden we jullie op de hoogte van de ontwikkelingen en blijven we als werkgroep jullie informeren. Als er kerken zijn die zoeken naar ruimte, maar nog niet op onze lijst staan. Stuur een mailtje naar hub@maraprojecten.nl.

Nieuwsbrief

Meld jezelf aan voor onze nieuwsbrief en ontvang daarmee het laatste nieuws rechtstreeks in jouw inbox. Met de HUB nieuwsbrief houden we je op de hoogte van onze activiteiten en informeren we je over nieuws uit het netwerk.

Lees hier vorige edities

HUB – Geloof in Den Haag is een netwerk van internationale en migrantenkerken, dat wordt
ondersteund door Stichting Mara.
De HUB wordt mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente Den Haag en giften van diverse fondsen, waaronder Fonds 1818, PIN namens de Nederlandse
religieuzen, de Diocesane Caritas Instelling, Stichting Rotterdam en de Maatschappij voor Welstand.

www.hub-denhaag.nl
www.maraprojecten.nl

Petra de Nooy
E petra@maraprojecten.nl,
M 06-28306560
Shirleni Blanken
B: shirleni@maraprojecten.nl
M: 06-39831945
Andréa Damacena Martins
E hub@maraprojecten.nl
M 06-36100750

Copyright: Naam | Privacyverklaring

Website door: Webheld.nl

Translate »