Terugblik op een feestelijke avond: lancering van de HUB Gids

Want, zonder elkaar zijn wij slechts ik.
Zonder geloof zijn wij maar wankel, zonder liefde zijn we niks.
Zonder hoop is er geen toekomst, zonder actie geen begin.
Door dialoog ontstaat een brug opdat een vreemde niet zo vreemd meer is.
Uit het spoken word van Daniel Nanhu

“Wat een eer om het eerste exemplaar van de gids van internationale en migrantenkerken in ontvangst te nemen. Een tastbaar naslagwerk van de kerken en de enorme diversiteit aan geloofsgeloofsgemeenschappen.” Na jaren van gegevens verzamelen door het HUB team en door een hele actieve groep van vrijwilligers was het donderdag 11 november tijd om het eerste exemplaar te overhandigen aan de burgemeester van Den Haag. Meer dan 90 kerken, organisaties en betrokken mensen hadden zich aangemeld voor deze avond. Het was een feestelijke avond in de Marthakerk in de Schilderswijk met een Caribisch koor, een spoken word, een HUB-quiz, informatie, ontmoeting, een foto expositie en het moment van overhandiging aan de burgemeester.

Samen bouwen aan de kerken, de mensen en onze stad. Dat is het motto van de HUB. In Den Haag zijn meer dan 120 internationale en migrantenkerken gevestigd die zo divers zijn als de stad zelf. Plekken van geloof, van ontmoeting en van praktische hulp. Juist dit te verbinden, te versterken en zichtbaar te maken is het doel van de HUB. Op 11 november is naast de gids ook het filmpje van de HUB online gegaan. Dit is hier terug te vinden om een beeld te krijgen van de diversiteit van de kerken onze stad.

“De HUB functioneert als brug naar het netwerk in Den Haag, zowel maatschappelijk als kerkelijk.” Zo sprak Magda Lacroes-Felesita de kerk toe. Zij is deel van Al Abrigo del Altisimo, een Spaanstalige kerk in het centrum van Den Haag. Vanaf het begin is zij betrokken bij de HUB. Het netwerk voor en door internationale en migrantenkerken in Den Haag. Een netwerk wat sinds 2018 maatschappelijke thema’s samen met de kerken aansnijdt. Een netwerk om te bouwen aan duurzame relaties tussen de kerken en de stad.

Juist in de informele netwerken van de kerken kan ontzettend veel worden gezien, gehoord en gedaan. Hierover vertelde Marc Bollerman, directeur van Stichting Mara. “In mijn ogen is de HUB, het netwerk van internationale kerken dat ons vandaag hier samenbrengt in zijn essentie precies dat: een netwerk van mensen – los van alle culturele verschillen, los van alle eigenaardigheden, los van alle belangen – een netwerk van mensen die samen willen bouwen aan dat Koninkrijk hier en nu.”

Tot slot hebben we stil gestaan bij de grote groep mensen, vrijwilligers, kerken, fondsen en de gemeente die het mogelijk hebben gemaakt om deze gids en deze avond te beleggen. We voelen ons gezegend met de grote betrokkenheid, zonder al deze mensen was de HUB niet mogelijk geweest. Het laatste lied was dan ook toepasselijk ‘Bendishona’ van het koor Heaven’s Touch wat gezegend betekent in het Papiaments. Hierna was er tijd voor ontmoeting. Alle aanwezigen hebben een exemplaar van  het boek ontvangen en was er tijd om de fotoexpositie te bekijken waar 16 Haagse kerken aan hebben meegedaan.

De gids is ook te bestellen: stuur een mailtje naar hub@maraprojecten.nl. Omdat wij afhankelijk zijn fondsen en giften vragen we een bijdrage in de kosten à €7,50.

Spoken word Daniel Nanhu op 11-11-21
Te midden van nood, lijkt soms de stilte onbegrensd.
De chaos op het nieuws is niks nieuws meer, en de normaalheid der dingen wordt al bijna onbekend.
De kunst van het verliezen wordt soms makkelijk gemaakt,
door een vuur van verdeeldheid gevoed door angst en haat.

Maar de wereld is een puzzel en zonder eenheid valt ie op een dag uit elkaar.
Dus die eenheid, we moeten zorgen dat dat wordt bewaard.

Want, zonder elkaar zijn wij slechts ik.
Zonder geloof zijn wij maar wankel, zonder liefde zijn we niks.
Zonder hoop is er geen toekomst, zonder actie geen begin.
Door dialoog ontstaat een brug opdat een vreemde niet zo vreemd meer is.

En de diversiteit omarmend kunnen we toch één zijn.
Dat een ieder ander anders is, moet een voordeel, geen probleem zijn.
Samen staan we sterker, het mag dan misschien wel een cliché zijn.
Maar het is waar, en als we er zijn voor elkaar dan zal Den Haag steeds fijner voor iedereen zijn.

Want elke daad van liefde heeft impact, ook als hij klein is.
We mogen er voor elkaar zijn, en elkaar troosten als er pijn is.
Zo kunnen we ervoor zorgen dat het licht dat door ons schijnt geen schijn is.
Maar echt, oprecht, puur, en rein is.

En de kerken willen zo een licht zijn, ook vandaag.
Een licht dat hulp biedt, een licht dat lasten lichter maakt.
Daarom is het goed dat deze kerken nu zo zichtbaar zijn gemaakt.
Opdat zij tot licht zijn voor Den Haag.

Want het licht der liefde maakt het duister minder zwaar.
Dit licht maakt lasten lichter, en het brengt ons bij elkaar.
Dit licht is het antwoord op de vragen van vandaag.
Dus laat ons samen schijnen als een licht voor heel Den Haag.

Nieuwsbrief

Meld jezelf aan voor onze nieuwsbrief en ontvang daarmee het laatste nieuws rechtstreeks in jouw inbox. Met de HUB nieuwsbrief houden we je op de hoogte van onze activiteiten en informeren we je over nieuws uit het netwerk.

Lees hier vorige edities

HUB – Geloof in Den Haag is een netwerk van internationale en migrantenkerken, dat wordt
ondersteund door Stichting Mara.
De HUB wordt mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente Den Haag en giften van diverse fondsen, waaronder Fonds 1818, PIN namens de Nederlandse
religieuzen, de Diocesane Caritas Instelling, Stichting Rotterdam en de Maatschappij voor Welstand.

www.hub-denhaag.nl
www.maraprojecten.nl

Petra de Nooy
E petra@maraprojecten.nl,
M 06-28306560
Shirleni Blanken
B: shirleni@maraprojecten.nl
M: 06-39831945
Andréa Damacena Martins
E hub@maraprojecten.nl
M 06-36100750

Copyright: Naam | Privacyverklaring

Website door: Webheld.nl

Translate »