Verslag Maatschappelijke Kerk: Mantelzorg

“Mantelzorg was de zorg die diende als ‘een mantel die verwarmt, beschut en beveiligt’.”

 

Op maandag 29 november 2021 vond de Maatschappelijke Kerk over Mantelzorg plaats georganiseerd door HUB en PEP met Nathaly als dagvoorzitter. De online bijeenkomst duurde van 19:45 tot 21:30 uur en twaalf kerken waren digitaal aanwezig. Kerken zijn plekken van geloof en praktische hulp. Hier gebeurt heel veel aan informele zorg en opvang, als iemand in de gemeente zorg nodig heeft dan is het vanzelfsprekend dat je die geeft. Tegelijkertijd is het woord mantelzorg heel onbekend en wordt de weg naar de voorzieningen die kunnen ondersteunen vaak niet gevonden: vervoer naar een arts, een aanpassing in het huis of juist respijtzorg waarbij iemand de zorg voor een paar dagen overneemt.

 

Na de opening met gebed ligt de focus op de term mantelzorg. Er zijn ongeveer 90.000 mantelzorgers in Den Haag. Abderrahim Kajouane is trainer van PEP en sinds 5 jaar geleden ook mantelzorger geworden van zijn vader.  Hij is in Marokko opgegroeid en heeft het begrip mantelzorg pas in Nederland leren kennen. Zorgen voor een familielid was vanuit zijn achtergrond een natuurlijk verschijnsel, ingegeven door traditie en religie. “Ik zag ook wat taboes, slechte ziektes moet je niet doorvertellen”. Hij deelt de websites waar je terecht kan in Den Haag, waaronder Denhaagmantelzorg.nl en bespreekt met de aanwezigen een casus. In het gesprek blijkt hulp vragen als mantelzorger heel lastig. Veel gemeentes komen met hun zorgvragen bij de pastor die heel veel vragen krijgt om mee om te gaan en waar het gevaar is dat ze overbelast worden. Ondersteuning waar mogelijk is belangrijk. Het idee komt op vanuit de kerken om bijvoorbeeld spreekuren te houden over waar extra ondersteuning of voorzieningen kunnen worden gevonden. Het blijft lastig om de voorzieningen te vinden en de taalbarrière is een obstakel. Een ander idee dat opkomt is dat het heel goed zou zijn als deze informatie ook in andere talen beschikbaar komt.

 

Samenwerken is noodzakelijk om de mensen te kunnen helpen. Daarbij is het van belang dat de informatie gecentraliseerd wordt (op één plek te vinden). Abderrahim geeft mee dat er momenteel bij de gemeente hard gewerkt wordt aan deze informatievoorziening voor mantelzorgers.

 

“Laat de mensen weten welke vormen van zorg er zijn! Niet iedereen kent de weg.”

Deze oproep van Dorothy Boatemah is helder. Zij is moeder van 4 kinderen en oma van 2 kleinkinderen. Ze heeft Elderly Care Africa opgericht om zorg te verlenen aan de eerste generatie Afrikanen in Nederland. Loslaten van zorg voor een ander is een probleem voor veel mensen. Er is ook schaamte over verschijnselen van ouder worden die het lastig maakt hierover te spreken, laat staan hulp te vragen. Zeker als mensen denken dat ze onvoldoende de taal beheersen. Ze roept op tot samenwerking in plaats van het blijven op eilandjes in de stad. Hierbij blijft taal heel belangrijk: zijn er folders aanwezig in verschillende talen of zijn er mensen die kunnen meegaan naar instanties?

 

De kerken, de pastors, dominees en kerkvertegenwoordigers kunnen een belangrijke rol spelen bij mantelzorg, het herkennen, erkennen en doorverwijzen. Toch is de kloof nog groot: de instanties en voorzieningen zijn vaak lastig vindbaar en de kerken zijn vaak niet bewust van de mogelijkheden om ondersteuning te vragen en er is ook sprake van schaamte bij de mensen. We zijn nog lang niet uitgepraat over het onderwerp. Bij de HUB komen ook veel vragen hierover binnen en hierom zijn HUB wijkbijeenkomsten mogelijk om juist over dit soort onderwerpen in een kerk een training te geven met verschillende deskundigen die in het netwerk zitten. Als je een vraag hierover hebt, neem contact op met de HUB.

>> Lees hier het volledige verslag.

Nieuwsbrief

Meld jezelf aan voor onze nieuwsbrief en ontvang daarmee het laatste nieuws rechtstreeks in jouw inbox. Met de HUB nieuwsbrief houden we je op de hoogte van onze activiteiten en informeren we je over nieuws uit het netwerk.

Lees hier vorige edities

HUB – Geloof in Den Haag is een netwerk van internationale en migrantenkerken, dat wordt
ondersteund door Stichting Mara.
De HUB wordt mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente Den Haag en giften van diverse fondsen, waaronder Fonds 1818, PIN namens de Nederlandse
religieuzen, de Diocesane Caritas Instelling, Stichting Rotterdam en de Maatschappij voor Welstand.

www.hub-denhaag.nl
www.maraprojecten.nl

Petra de Nooy
E petra@maraprojecten.nl,
M 06-28306560
Shirleni Blanken
B: shirleni@maraprojecten.nl
M: 06-39831945
Andréa Damacena Martins
E hub@maraprojecten.nl
M 06-36100750

Copyright: Naam | Privacyverklaring

Website door: Webheld.nl

Translate »