Featured Image

Reality Church Scheveningen

Over de kerk

Denominatie: Evangelisch

Kerkdiensten: Zondag om 10.30 uur (wisselende locatie)

Taal: Nederlands, vertaling in het Engels

Achtergrond van de leden: Nederlands, Engels, Zuid-Afrikaans

Gemiddeld aantal leden: 150

Opgericht in: 2010

 

Voorganger

Naam: Voorganger Martijn van Loon
Nationaliteit: Nederlands
Begonnen in: 2010

 

Contact informatie

E-mail voorganger: martijn@realitychurch.nl
Tel.nr. voorganger: 06-14037127
Kerk e-mail: contact@realitychurch.nl
Kerk tel.nr.: 06-45512204

Website: www.realitychurch.nl

Bezoekadres: Harstenhoekstraat 29B, 2587 RE Den Haag

 

Kerkelijke activiteiten

Missie van de kerk:
We willen groeien in relatie met God en elkaar. Jezus leren volgen in alles, leven zoals Hij ons bedoeld heeft en zo een verschil maken om ons heen.

Activiteiten:
At homes, moederochtenden, alphacursus, geloofsgerichte trainingen, algemene trainingen gericht op het leven en het geloof, focusnight

 

Bestuur en netwerk

Externe contacten/partners:
Church of the Nations internationaal, JHOP gebedshuis, Stichting 488, Inspired business (netwerk Christelijke ondernemers in Den Haag eo.), Christian Surfers Scheveningen, Surf Church collective (internationaal), Stichting De Haven, Stichting Apprisco, Victory4all (sponsorklassen in Zuid Afrika)

Featured Image

Jesus is Lord Church

Over de kerk

Denominatie: Niet-confessioneel

Kerkdiensten: Zondag om 12:00-14:00 uur

Taal: Engels

Achtergrond van de leden: Multicultureel voornamelijk Filipijns

Gemiddeld aantal leden: 75

Opgericht in: 1994

 

Voorganger

Naam: Kerkcoördinator Gigi Aballe

 

Contact informatie

E-mail voorganger: honeygirlaballe@yahoo.nl
Tel.nr. voorganger: 06-47045412

Website: www.jilnetherlands.org

Bezoekadres: Jurriaan Kokstraat 169, 2586 SG Den Haag

 

Kerkelijke activiteiten

Missie van de kerk:
Om alle volkeren naar het koninkrijk van de levende God te brengen, ongeacht ras, status, geloof en religieuze overtuiging door de reddende, genezende, verlossende en transformerende kracht van de Heer Jezus Christus.

Activiteiten:
Bijbelstudie, gebedsgroep, aanbidding, leiderschapstraining, huwelijksbegeleiding, noodopvang, integratie begeleiding, bezoekwerk. jeugdwerk.

 

Bestuur en netwerk

Externe contacten/partners:
Jesus is Lord Church Worldwide

Featured Image

Rhema Gospel Church International

Over de kerk

Denominatie: Pinksterbeweging

Kerkdiensten: Zondag om 13:00-15:30 uur / Dinsdag om 19:30-21:30 uur (Bijbelstudie) / Woensdag om 20:15-21:15 uur (Gebedsdienst)

Taal: Engels, Twi. Vertaling in het Nederlands mogelijk.

Achtergrond van de leden: Afrikaans, Ghanees, Togolezen, Nederlands

Gemiddeld aantal leden: 70-90

Opgericht in: 1996 (Voorheen: Ghana Community Church sinds 1989)

 

Voorganger

Naam: Pastor James Dapaah
Nationaliteit: Ghanees
Begonnen in: 2004

 

Contact informatie

E-mail voorganger: jdapaah@hotmail.com
Tel.nr. voorganger: 06-84401229

Bezoekadres: 2e Sweelinckstraat 156, 2517 HB Den Haag (Maranathakerk)
Postadres: De Heemstraat 316, 2525 ET, Den Haag

 

Kerkelijke activiteiten

Missie van de kerk:
“Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest.” – Matt. 28: 19

Activiteiten:
Bijbelstudie, bezoekwerk, jeugdbijeenkomsten, sport, excursies, voorlichtingen.

 

Bestuur en netwerk

Contactpersoon kerkbestuur:
Secretaris/ouderling Yirenkyi
06-41252722

Externe contacten/partners:
HUB, Stichting Mara, Stek, alle Ghanese kerken.

Featured Image

Filipijnse Katholieke Gemeenschap

Over de kerk

Denominatie: Rooms-Katholiek

Kerkdiensten: Tweede en vierde zaterdag van de maand om 18:00 uur

Taal: Engels en Tagalog

Achtergrond van de leden: Filipijns, Nederlands

Gemiddeld aantal leden: 200

Opgericht in: 2001

 

Voorganger

Naam: Paters Gilbert Razon SVD en Jerrick Ballesteros
Nationaliteit: Filipijns

 

Contact informatie

Kerk e-mail: agvdbeek@hotmail.com
Kerk tel.nr.: 06-22869697

Website: www.rkdenhaag.nl/geloofsgemeenschappen/h-antonius-abt
Facebook: FCC The Hague

Bezoekadres: Scheveningseweg 235, 2584 AA Den Haag
Postadres:
Scheveningseweg 233, 2584 AA Den Haag

 

Kerkelijke activiteiten

Missie van de kerk:
De H. Antonius Abt op Scheveningen wil een uitnodigende en warme geloofsgemeenschap zijn waar iedereen welkom is! Weliswaar geworteld in de traditie van de wereldwijde katholieke Kerk, maar evenzeer levend en meelevend in de Nederlandse samenleving anno nu. De Filipijnse gemeenschap in Den Haag en omstreken is participant van de geloofsgemeenschap H. Antonius Abt en verzorgt als regel de eucharistieviering op de tweede en vierde zaterdag van de maand.

Activiteiten:
Koor, Kerstfeest, sportdag / familiedag, Sinterklaasfeest.

 

Bestuur en netwerk

Contactpersoon kerkbestuur:
Secretaresse Agnes van de Beek
agvdbeek@hotmail.nl
06-22869697

Coördinator worship
Rob Haaxman
06-10193121

Externe contacten/partners:
H. Antonius Abt kerk, Parochie Maria Sterre der Zee, Filipijnse Gemeenschap in Rotterdam.

Translate »