Overzicht van regelingen omtrent armoede

Energie en ook andere dingen, zoals boodschappen, zijn duurder geworden. Er zijn veel mooie voorbeelden van hoe internationale en migrantenkerken daarmee omgaan en ondersteuning bieden. Zo worden er voedselpakketten uitgedeeld, buurtmaaltijden georganiseerd en een (ruil)kastje van levensmiddelen, waar mensen vrij iets uit kunnen pakken wat ze nodig hebben. Ook hebben enkele kerken een samenwerking met energiecoaches die de kerkleden allerlei tips geven. Via de HUB kan er in de lokale kerk een energieworkshop worden georganiseerd. Verder worden kerken ook gebruikt als warme plek waar men naartoe kan gaan wanneer zij thuis de verwarming uit laten.

Voor advies en tips over hoe een kerk ondersteuning kan bieden op gebied van energie(besparing/toeslag) of signaleren en aanpakken van armoede, neem gerust contact op met het HUB team. Wij horen ook graag uw ideeën en activiteiten ter inspiratie! Hieronder een overzicht van regelingen waar men gebruik van kan maken ter ondersteuning in situaties van armoede.

 

Drie soorten armoede: Absolute armoeden, relatieve armoede en sociale armoeden. We spreken in Nederland over absolute armoede als mensen leven onder de lage-inkomensgrens en bv. niet beschikken over (gezond) voedsel, huisvesting, toegang tot gezondheidszorg (bv. een zorgverzekering) of geen mogelijkheden hebben om verder te leren na de verplichte schoolperiode. Relatieve armoede verwijst naar de levensomstandigheden van een individu of groep in verhouding met zijn/haar omgeving. Sociale armoede betekent dat mensen niet mee kunnen doen aan het normale maatschappelijk leven omdat er geen geld is voor een sportclub of vereniging, voor schoolactiviteiten of een uitstapje van de bejaardenvereniging of bijvoorbeeld voor toegang tot internet. (bron: armoedefonds)

 

Websites

Algemene regelingen/ instanties

Inclusie

Schulden

Energie

Voedsel

  • Voedselbank Haaglanden
  • Voedselpakketten voor mensen die net buiten de voedselbank regeling vallen, in diverse kerken
  • Sociale kruidenier

Huisraad en andere spullen

 

Per doelgroep

Gezinnen

Kinderen

Vrouwen

Ongedocumenteerden

Mensen met huisdieren