Featured Image

Haags Hitteplan

Haags Hitteplan – waterflesjes uitdelen in kerken

Den Haag is één van de eerste steden in Nederland dat een lokaal hitteplan heeft ontwikkeld. Ons land, en in het bijzonder grote steden, krijgen steeds vaker te maken met extreem warm weer. Extreme hitte brengt gezondheidsproblemen met zich mee. Als onderdeel van het Haags Hitteplan heeft de gemeente Den Haag een communicatiecampagne ontwikkeld voor zelfstandig wonende 75+’ers. Zij worden tijdens een hittegolf extra benaderd aangezien ze niet altijd binnen het bereik van de aangesloten organisaties vallen. Er is een campagne ontwikkeld met de slogan ‘Warm? Actie! Houd uw hoofd koel’. Aanvullend op de campagne zullen er waterflesjes worden uitgedeeld en ontvangen alle 75+’ers een brief over de risico’s en adviezen tijdens extreme hitte.

Haagse internationale en migrantenkerken kunnen hiervoor gratis waterflesjes ophalen bij het HUB team in het kantoor van stichting Mara. Tijdens kantoortijden op maandag en donderdag of op afspraak kan men langskomen op het adres Westeinde 101-A, Den Haag. Deze waterflesjes zijn dan ook bedoeld om uit te delen aan ouderen in en rondom de kerkgemeenschap. Voor meer informatie of om een afspraak te maken om de flessen op te halen, neem gerust contact op met het HUB team.

Klik hier voor meer informatie over het Haags Hitteplan.

Featured Image

Ongedocumenteerden

Rechten van mensen zonder verblijfsvergunning

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren.
Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

Artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

 

Klik hier voor het Basisrechtenboekje Den Haag voor ongedocumenteerden.
Deze gids beschrijft rechten van mensen zonder verblijfsvergunning. Daarbij worden ook organisaties genoemd die daar ondersteuning in bieden. Veel organisaties in deze gids zijn er voor iedereen, zij maken geen onderscheid tussen mensen met en zonder papieren.

Featured Image

Armoede

Overzicht van regelingen omtrent armoede

Energie en ook andere dingen, zoals boodschappen, zijn duurder geworden. Er zijn veel mooie voorbeelden van hoe internationale en migrantenkerken daarmee omgaan en ondersteuning bieden. Zo worden er voedselpakketten uitgedeeld, buurtmaaltijden georganiseerd en een (ruil)kastje van levensmiddelen, waar mensen vrij iets uit kunnen pakken wat ze nodig hebben. Ook hebben enkele kerken een samenwerking met energiecoaches die de kerkleden allerlei tips geven. Via de HUB kan er in de lokale kerk een energieworkshop worden georganiseerd. Verder worden kerken ook gebruikt als warme plek waar men naartoe kan gaan wanneer zij thuis de verwarming uit laten.

Voor advies en tips over hoe een kerk ondersteuning kan bieden op gebied van energie(besparing/toeslag) of signaleren en aanpakken van armoede, neem gerust contact op met het HUB team. Wij horen ook graag uw ideeën en activiteiten ter inspiratie! Hieronder een overzicht van regelingen waar men gebruik van kan maken ter ondersteuning in situaties van armoede.

 

Drie soorten armoede: Absolute armoeden, relatieve armoede en sociale armoeden. We spreken in Nederland over absolute armoede als mensen leven onder de lage-inkomensgrens en bv. niet beschikken over (gezond) voedsel, huisvesting, toegang tot gezondheidszorg (bv. een zorgverzekering) of geen mogelijkheden hebben om verder te leren na de verplichte schoolperiode. Relatieve armoede verwijst naar de levensomstandigheden van een individu of groep in verhouding met zijn/haar omgeving. Sociale armoede betekent dat mensen niet mee kunnen doen aan het normale maatschappelijk leven omdat er geen geld is voor een sportclub of vereniging, voor schoolactiviteiten of een uitstapje van de bejaardenvereniging of bijvoorbeeld voor toegang tot internet. (bron: armoedefonds)

 

Websites

Algemene regelingen/ instanties

Inclusie

Schulden

Energie

Voedsel

  • Voedselbank Haaglanden
  • Voedselpakketten voor mensen die net buiten de voedselbank regeling vallen, in diverse kerken
  • Sociale kruidenier

Huisraad en andere spullen

 

Per doelgroep

Gezinnen

Kinderen

Vrouwen

Ongedocumenteerden

Mensen met huisdieren

Translate »