Rechten van mensen zonder verblijfsvergunning

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren.
Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

Artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens

 

Klik hier voor het Basisrechtenboekje Den Haag voor ongedocumenteerden.
Deze gids beschrijft rechten van mensen zonder verblijfsvergunning. Daarbij worden ook organisaties genoemd die daar ondersteuning in bieden. Veel organisaties in deze gids zijn er voor iedereen, zij maken geen onderscheid tussen mensen met en zonder papieren.