BHV

Een bedrijfshulpverlener (bhv’er) is een medewerker die is opgeleid om in geval van nood mensen in en rondom een pand in veiligheid te brengen. Een bhv’er alarmeert hulpdiensten, heeft geleerd hoe hij een gebouw moet ontruimen en kan bij een ongeval eerste hulp verlenen.

In sommige gevallen is het voor een kerkgemeenschap verplicht een BHV’er te hebben, namelijk als:

a. de kerk een werknemer (niet predikant) in dienst heeft, of;
b. de kerk in het kader van een vergunning, een aanwijzing vanuit de burgerlijke gemeente/brandweer of vanwege een verzekering expliciet een verplichting opgelegd heeft gekregen.

In andere gevallen is het raadzaam om een BHV’er te hebben, of althans goede afspraken te hebben over veiligheid en calamiteiten. Heeft u geen BHV’er en geen goed calamiteitenplan, dan kan u op grond van een algemene zorgplicht vanuit het burgerlijk wetboek of bijvoorbeeld op basis van het bouwbesluit aansprakelijk worden gesteld.

Speciaal voor internationale en migrantenkerken worden er via de HUB en in samenwerking met de gemeente Den Haag BHV-trainingen georganiseerd. Deze zijn voor medewerkers, bestuurders en/of vrijwilligers van een kerkgemeenschap. De cursus bestaat uit twee avonden van 18:30 uur tot 22:30 uur op locatie van een van de deelnemende kerken.

  • De eerste cursusavond is gericht op “Brand, communicatie en ontruiming”.
  • De tweede cursusavond is gericht op “Eerste hulp en levensreddend handelen” (EHBO).

De deelnemers moeten beide avonden volgen om in aanmerking te komen voor een certificering als BHV’er. Hiervoor zijn naam en geboortedatum van de deelnemer nodig om een erkende BHV-pasje te bemachtigen. De trainingen inclusief de instructieboeken zijn kosteloos. De uitvoerende organisatie is Cardio XL. Per training kunnen er maximaal 10 deelnemers meedoen, 2 deelnemers per kerk.

Indien er vanuit een internationale of migrantenkerk interesse is om deel te nemen aan een BHV cursus, mail dan naar hub@maraprojecten.nl voor meer informatie.

Nieuwsbrief

Meld jezelf aan voor onze nieuwsbrief en ontvang daarmee het laatste nieuws rechtstreeks in jouw inbox. Met de HUB nieuwsbrief houden we je op de hoogte van onze activiteiten en informeren we je over nieuws uit het netwerk.

Lees hier vorige edities

HUB – Geloof in Den Haag is een netwerk van internationale en migrantenkerken, dat wordt
ondersteund door Stichting Mara.
De HUB wordt mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente Den Haag en giften van diverse fondsen, waaronder Fonds 1818, PIN namens de Nederlandse
religieuzen, de Diocesane Caritas Instelling, Stichting Rotterdam en de Maatschappij voor Welstand.

www.hub-denhaag.nl
www.maraprojecten.nl

Petra de Nooy
E petra@maraprojecten.nl,
M 06-28306560
Shirleni Blanken
B: shirleni@maraprojecten.nl
M: 06-39831945
Andréa Damacena Martins
E hub@maraprojecten.nl
M 06-36100750

Copyright: Naam | Privacyverklaring

Website door: Webheld.nl

Translate »