Featured Image

Universele Kerk van Gods Rijk

Over de kerk

Denominatie: Niet-confessioneel

Kerkdiensten: Zondag om 8:00 uur, 10:00 uur en 15:00 uur / Maandag t/m vrijdag om 10:00 uur,15:00 uur en 19:30 uur

Taal: Nederlands, vertaling in het Engels, Spaans, Portugees

Achtergrond van de leden: Nederlands, Surinaams, Portugees

Gemiddeld aantal leden: 60

Opgericht in: 1997

 

Voorganger

Naam: Pastor J.P. Afonso Saraiva
Nationaliteit: Portugees
Begonnen in: 1999

 

Contact informatie

E-mail voorganger:
Tel.nr. voorganger:
Kerk e-mail: info@ukgr.nl
Kerk tel.nr.: 070-3888442

Website: www.ukgr.nl

Bezoekadres: Fruitweg 4, 2525 KH Den Haag

 

Kerkelijke activiteiten

Missie van de kerk:
Het doel van UKGR is om Gods macht, goedheid, vrijgevigheid en liefde voor de mensheid te erkennen en om te bidden voor het volk van de kerk, zodat hun behoeften zowel geestelijk als fysiek vervuld zullen worden.

Activiteiten:
Jeugdgroep, evangelisatie, bezoekgroep, vrouwengroep, mannengroep, steun voor slachtoffers van huiselijk geweld.

Featured Image

One Love Chinese International Church

Over de kerk

Denominatie: Evangelisch

Kerkdiensten: Zondag om 12:00 uur

Taal: Mandarijn en Kantonees. Vertaling in het Nederlands en Engels.

Achtergrond van de leden: Chinees, Nederlands

Gemiddeld aantal leden: 100

Opgericht in: 2012

 

Voorganger

Naam: Pastor dr. Chow en Pastor dr. Yuen
Nationaliteit: Chinees
Begonnen in: 2012

 

Contact informatie

E-mail voorganger: jonychow19@gmail.com
Tel.nr. voorganger: 06-50914398
Kerk tel.nr.: 06-40406636

Bezoekadres: Dunne Bierkade 16, 2512 BC Den Haag

 

Kerkelijke activiteiten

Missie van de kerk:
Eren van God, het opbouwen van gelovigen. De redding van Jezus Christus bekend maken. Het opbouwen van Gods Koninkrijk. Mensen leiden naar God en toerusten met Gods Woord.

Activiteiten:
Jongerensamenkomsten, discipleship trainingen, fellowships, tienerbijeenkomsten, zondagschool voor kinderen.

Featured Image

Latter Rain International Ministries

Over de kerk

Denominatie: Pinksterbeweging

Kerkdiensten: Zondag om 10:00-12:00 uur / Dinsdag en vrijdag om 20:00-21:00 uur

Taal: Engels, vertaling in het Nederlands

Achtergrond van de leden: Ghanees, Nigeriaans, Sierra Leone, Oegandees, Sint Maarten, Surinaams

Gemiddeld aantal leden: 30-50

Opgericht in: 2005

 

Voorganger

Naam: Pastor Theresa Agyei

 

Contact informatie

Kerk tel.nr.: 06-27458801

Bezoekadres: Mijtensstraat 98-100, 2525 TX Den Haag
Postadres: Hoefkade 115-C, 2526 BM Den Haag

 

Kerkelijke activiteiten

Missie van de kerk:
Onze missie is om de glorie van God aan iedereen te openbaren door het Woord van God te prediken. Het Woord van God is de uiteindelijke autoriteit in deze kerk. We prediken de waarheid en we geloven in de waarheid.

Activiteiten:
Sociale activiteiten, jaarlijks jongerenkamp, zieken bezoeken, maaltijdgroep, Bijbelstudie.

 

Bestuur en netwerk

Externe contacten/partners:
SMO, Council of International Churches (CIC)

Featured Image

Anglican Church of St. John and St. Philip

Over de kerk

Denominatie: Anglicaans

Kerkdiensten: Zondag om 8:30 uur, 9:30 uur, 11:00 uur en 17:00 uur / Woensdag om 12:30 uur

Taal: Engels

Achtergrond van de leden: Nederlands, Engelsprekenden vanuit 40 verschillende nationaliteiten

Opgericht in: 1586

 

Voorganger

Naam: Canon Michael Roden

 

Contact informatie

E-mail voorganger: chaplain@stjohn-stphilip.org
Kerk e-mail: churchoffice@stjohn-stphilip.org
Kerk tel.nr.: 070-3555359

Website: www.stjohn-stphilip.org

Bezoekadres: Ary van der Spuyweg 1, 2585 JA Den Haag

 

Kerkelijke activiteiten

Missie van de kerk:
Om te getuigen van de vergevende, reddende, verzoenende liefde van Christus voor alle mensen. Om tegemoet te komen aan menselijke behoeften door liefdevolle dienstbaarheid. Het bouwen van gastvrije, feestelijke en transformerende geloofsgemeenschappen. Om vrede en gerechtigheid te bevorderen en onderdrukking aan te vechten en om het leven in onze wereld te beschermen, te verzorgen en te vernieuwen.

Activiteiten:
Gebedsgroep, bezoekwerk, boekclub, koor, inzet voor mensen in nood

 

Bestuur en netwerk

Externe contacten/partners:
Verschillende lokale en internationale partners.

Featured Image

Wesley Methodist Church Den Haag

Over de kerk

Denominatie: Methodist (Protestants)

Kerkdiensten: Zondag om 9:30-12:15 uur (Twi, Akan) en om 12:30-14:30 (Engels, Nederlands) / Woensdag om 20:00-21:30 uur / Vrijdag om 20:00-21:30 uur

Taal: Twi, Akan, Engels en Nederlands.

Achtergrond van de leden: Ghanees

Gemiddeld aantal leden: 160

Opgericht in: 1998

 

Voorganger

Naam: Dominee Stephen Ampofo
Nationaliteit: Ghanees / Belgisch
Begonnen in: 2017

 

Contact informatie

E-mail voorganger: stevampo@yahoo.com
Tel.nr. voorganger: 06-85514023
Kerk e-mail: denhaag@methodistchurch.nl

Website: www.hollandmission.org
Facebook: Wesley Methodist Church Den Haag

Bezoek- en postadres: Hofwijckplein 64, 2515 RL Den Haag

 

Kerkelijke activiteiten

Missie van de kerk:
Om de Kerk toe te rusten voor bediening aan de wereld door de verspreiding van Gods Woord en de demonstratie van christelijk geloof en liefde.

Activiteiten:
Bijbelstudie, koor, discussieavonden voor jongeren, workshops, ontmoetingsdagen, koffiemiddagen, zondagschool.

 

Bestuur en netwerk

Contactpersoon kerkbestuur:
Penningmeester Dhr. Y. Kontor
jabkijk@hotmail.com
06-84149004

Externe contacten/partners:
Alle Methodist kerken in Nederland, Ghanese kerken, verenigingen en stichtingen in Nederland, Ambassade van Ghana, ICU.

Featured Image

Redeemer International Church

Over de kerk

Denominatie: Niet-confessioneel

Kerkdiensten: Zondag om 10:00 uur

Taal: Engels

Achtergrond van de leden: Internationaal

Gemiddeld aantal leden: 350

Opgericht in: 2010

 

Voorganger

Naam: Pastor Chris Taylor
Nationaliteit: Botswana
Begonnen in: 2010

 

Contact informatie

E-mail voorganger: chris@redeemerchurch.nl
Kerk e-mail: admin@redeemerchurch.nl
Kerk tel.nr.: 070-2141484

Website: www.redeemerchurch.nl
Facebook: Redeemer International Church – The Hague

Bezoekadres: Spui 175, 2511 BM Den Haag (De Nieuwe Kerk)
Postadres:
St. Jacobstraat 131-133, 2512 AN Den Haag

 

Kerkelijke activiteiten

Missie van de kerk:
Om God te verheerlijken door het evangelie (goed nieuws) van Jezus na te leven en te delen.

Activiteiten:
Verschillende groepen, werk voor de armen (Leger des Heils, vluchtelingenondersteuning etc.)

 

Bestuur en netwerk

Contactpersoon kerkbestuur:
Tjitze Westrate
tjitze@redeemerchurch.nl

Externe contacten/partners:
New Ground, Leger des Heils, HUB, stichting Mara, Stek

Featured Image

Portugeessprekende Katholieke Gemeenschap: Sagrado Coração de Jesus

Over de kerk

Denominatie: Rooms-Katholiek

Kerkdiensten: Zondag om 11:30 uur (behalve de eerste zondag van de maand)

Taal: Portugees

Achtergrond van de leden: Portugees, Braziliaans, Guinea-Bissau, Angolees, Mozambique

Gemiddeld aantal leden: 150

Opgericht in: 1966

 

Voorganger

Naam: Pastor Jan Eijken
Nationaliteit: Nederlands
Begonnen in: 1998

 

Contact informatie

E-mail voorganger: j.eijken@rkdenhaag.nl
Tel.nr. voorganger: 06-20182499
Kerk e-mail: andreafreire@hotmail.com
Kerk tel.nr.: 06-82954520

Website: www.rkdenhaag.nl

Bezoekadres: Elandstraat 194, 2513 GX Den Haag

 

Kerkelijke activiteiten

Missie van de kerk:
Gezamenlijk beleven en vieren van het katholieke geloof en onderling hulpbetoon in samenwerking met de lokale parochie Maria Sterre der Zee.

Activiteiten:
Gebedsgroep, Eerste Communie voorbereiding voor kinderen, kinderwoorddienst, Maria processies, juni feest.

 

Bestuur en netwerk

Contactpersoon kerkbestuur:
Voorzitter Maria Jose Freire Cabral Esteves
andreafreire@hotmail.com
06-82954520

Externe contacten/partners:
Bisdom Rotterdam, Parochie Maria Sterre der Zee, Multicultureel Ontmoetingscentrum (MOC), Calipo – landelijk netwerk Portugeestalige katholieke gemeenschappen, Obra católica Portugues de migrações (Lissabon).

Featured Image

Chinese Katholieke Associatie in Nederland

Over de kerk

Denominatie: Rooms-Katholiek

Kerkdiensten: Derde maandag van de maand om 12.00 uur

Taal: Mandarijn. Vertaling in het Nederlands.

Achtergrond van de leden: Chinees, Nederlands

Gemiddeld aantal leden: 40

Opgericht in: 2014

 

Voorganger

Naam: Pater Vincent Wang
Nationaliteit: Chinees
Begonnen in: 2014

 

Contact informatie

E-mail voorganger: wzlvince426@gmail.com
Tel.nr. voorganger: 06-43824301

Bezoekadres: Stortenbekerstraat 224, 2525 SP Den Haag

 

Kerkelijke activiteiten

Missie van de kerk:
Het geloof van Chinese mensen versterken en elkaar helpen.

Activiteiten:
Huisbezoek, bedevaart, vorming van kinderen, kinderkamp, bingo voor ouderen/kinderen, hulp met vertaling bij instanties zoals de gemeente en IND, Bijbelstudie, helpen bij de voedselbank.

 

Bestuur en netwerk

Contactpersoon kerkbestuur:
Secretaris Elva Zhang
06-43029908

Externe contacten/partners:
Parochie Maria Sterre der Zee, Multicultureel Ontmoetingscentrum (MOC)

Featured Image

Église Réformée Wallonne De La Haye

Over de kerk

Denominatie: Protestants (Hervormd)

Kerkdiensten: Zondag om 10:30 uur

Taal: Frans

Achtergrond van de leden: Frans, Amerikaans, Nederlands, Kameroens

Gemiddeld aantal leden: 20

Opgericht in: 1591

 

Voorganger

Naam: Pastor Hartman Out
Nationaliteit: Nederlands
Begonnen in: 2014

 

Contact informatie

E-mail voorganger: hartman.out@gmail.com
Tel.nr. voorganger: 06-44948059
Kerk e-mail: eglisereformeewallonnedelahaye@gmail.com / info@waalsekerkdenhaag.nl
Kerk tel.nr.: 070-3657586 / 06-36219263

Website: www.eglisereformeewallonnedelahaye.nl
Facebook: Eglise Reformee Wallonne De La Haye

Bezoek- en postadres: Noordeinde 25, 2514 GB Den Haag

 

Kerkelijke activiteiten

Missie van de kerk:
Het evangelie verkondigen in woord en daad.

Activiteiten:
Zondagschool, religieuze cursussen, Bijbelstudie, gebedsgroep, noodhulp, sponsoring goede doelen.

 

Bestuur en netwerk

Contactpersoon kerkbestuur:
Secretaris Jean-Luc Marcillaud
06-26755464

Externe contacten/partners:
Classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne (andere Waalse kerken in Nederland)

Featured Image

8e CEPAC

Over de kerk

Denominatie: Pinksterbeweging

Kerkdiensten: Zondag om 13:00 – 16:00 uur / Zaterdag om 15:00 – 17:00 uur / Laatste vrijdag van de maand om 20:00 – 00:00 uur

Taal: Frans, Engels, Swahili en Nederlands

Achtergrond van de leden: Verschillende nationaliteiten (Afrikaans en Europees)

Gemiddeld aantal leden: 30

Opgericht in: 2003

 

Voorganger

Naam: Pastor Leonard Bita Kasima
Nationaliteit: Nederlands
Begonnen in: 2002

 

Contact informatie

E-mail voorganger: lbkasima@hotmail.fr
Tel.nr. voorganger: 06-86195345
Kerk e-mail: egliseswahiliphone@yahoo.fr

Website: Youtube

Bezoekadres: Korte Vleerstraat 230, 2513 VP Den Haag (Stadsklooster)
Postadres: Westeinde 101, 2512 GW Den Haag (Stadsklooster)

 

Kerkelijke activiteiten

Missie van de kerk:
Evangelisatie en bijdragen aan de vorming van jongeren, vrouwen en kinderen. Mensen ondersteunen bij hun integratie in Nederland en Europa. Mensen ondersteunen in Afrika: weduwen, wezen en straatkinderen.

Activiteiten:
Bijbelstudie, koor, zomervakantie met jongeren, maaltijdgroepen, bezoekwerk (donderdag of maandagavond)

 

Bestuur en netwerk

Contactpersoon kerkbestuur:
Evangelist Kevin Kalema
Uhuru1960@yahoo.fr
06-85466689

Externe contacten/partners:
Verschillende kerken, organisaties en stichtingen.

Translate »