Featured Image

Calvary Christian Center Assembleia de Deus

Over de kerk

Denominatie: Evangelisch en Pinksterbeweging

Kerkdiensten: Donderdag en zaterdag om 19:30 – 21:00 uur

Taal: Portugees en Nederlands

Achtergrond van de leden: Braziliaans, Angolees, Surinaams, Nederlands, Ghanees, St. Maartenaren, Kaapverdisch

Gemiddeld aantal leden: 25

Opgericht in: 2011

 

Voorganger

Naam: Pastor John Bernard Berens
Nationaliteit: Braziliaans
Begonnen in: 2008

 

Contact informatie

E-mail voorganger: jhon007_1@hotmail.com
Tel.nr. voorganger: 06-14405543
Kerk e-mail: adrotterdam1@hotmail.com

Website: www.assembleiadedeusrotterdam.com

Bezoekadres: Om en Bij 2, 2512 XK Den Haag (De Lukaskerk)

 

Kerkelijke activiteiten

Missie van de kerk:
Verkondigen van het evangelie als kracht voor het transformeren van het leven, dienen in liefde, één familie vormen van discipelen van Jezus.

Activiteiten:
Bijbelstudie, evangeliseren.

 

Bestuur en netwerk

Contactpersoon kerkbestuur:
Secretaris Kris T. Lachansing
secretario.rt@hotmail.com
06-25269343

Externe contacten/partners:
Assembleia de Deus Rotterdam

Featured Image

C3 Den Haag

Over de kerk

Denominatie: Niet-confessioneel

Kerkdiensten: Zondag om 10:30 – 12:00 uur

Taal: Nederlands en Engels

Achtergrond van de leden: Internationaal; Nederlands en expats

Gemiddeld aantal leden: 100

Opgericht in: 2013

 

Voorgangers

Naam: Pastors Lucas en Nicola de Vreugd
Begonnen in: 2013

 

Contact informatie

Kerk e-mail: info@c3denhaag.nl

Website: www.c3denhaag.nl

Bezoekadres: Lange Voorhout 5, 2514 EA Den Haag (Diligentia Theater)

 

Kerkelijke activiteiten

Missie van de kerk:
Wij pionieren kerkelijke communities, die hun wereld veranderen voor Jezus.

Activiteiten:
Tweewekelijkse Dinner Parties, maandelijkse BUILD-avonden en jaarlijkse conferenties.

 

Bestuur en netwerk

Contactpersoon kerkbestuur:
Pastors Lucas en Nicola de Vreugd
info@c3denhaag.nl

Externe contacten/partners:
C3 Church Global (500 kerken wereldwijd)

Featured Image

By Faith Ministry

Over de kerk

Denominatie: Pinksterbeweging

Kerkdiensten: Vierde zaterdag van de maand om 12:00 uur

Taal: Engels

Achtergrond van de leden: Keniaans

Gemiddeld aantal leden: 30

Opgericht in: 2011

 

Voorganger

Naam: Pastor Faith Mwangi
Nationaliteit: Keniaans
Begonnen in: 2012

 

Contact informatie

E-mail voorganger: njogufaith@yahoo.com
Tel.nr. voorganger: 06-84517546

Bezoekadres: Westeinde 101, 2512 GW Den Haag (Stadsklooster)

 

Kerkelijke activiteiten

Activiteiten:
Bijbelstudie

 

Bestuur en netwerk

Contactpersoon kerkbestuur:
Pastor Faith Mwangi
faithnjogu@yahoo.com
06-84517546

Featured Image

Al Abrigo del Altísimo

Over de kerk

Denominatie: Evangelisch

Kerkdiensten: Woensdag om 20:00 – 21:00 uur / Zondag om 10:30 – 13:00 uur

Taal: Spaans en Nederlands

Achtergrond van de leden: Latijns-Amerika, Caribisch gebied

Gemiddeld aantal leden: 60-70

Opgericht in: 2018

 

Voorganger

Naam: Pastor Nelson Lacroes
Nationaliteit: Nederlands (Curaçao)
Begonnen in: 1987, sinds 2018 in deze kerk

 

Contact informatie:

E-mail voorganger: n.c.lacroes@alabrigodelaltisimo.com
Tel.nr. voorganger: 06-46623394
Kerk e-mail: office@alabrigodelaltisimo.com

Website: www.alabrigodelaltisimo.com

Postadres: Postbus 32388, 2503 AB Den Haag

 

Kerkelijke activiteiten

Missie van de kerk:
Het prediken van het evangelie aan de ganse schepping zoals Jezus Christus dit heeft opgedragen. Mattheüs 28:19 – “Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.” Alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
“Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen.” Psalm 91:1

Activiteiten:
Erediensten, kinderdiensten, zondagsschool, Bijbelstudies, lezingen en workshops op het gebied van gezinsvorming, huwelijk, opvoeding, gezondheid en voeding, budgettering, schoolkeuze en opleiding, ouderen en mantelzorg.

 

Bestuur en netwerk

Contactpersoon kerkbestuur:
Secretaris Magda Lacroes
mlacroes1@gmail.com
06-54913645

Externe contacten/partners:
HUB, stichting Mara, Stek, HAAB, PEP, AADA in Dordrecht en Eindhoven.

Featured Image

Arabische Samenkomst

Over de kerk

Denominatie: Arabisch Christelijke bediening

Kerkdiensten: Vrijdag om 20:00 uur

Taal: Arabisch

Achtergrond van de leden: Diverse Arabischtalige landen en gemeenschappen

Gemiddeld aantal leden: 35

Opgericht in: 1991

 

Voorganger

Naam: Pastor Ayoub
Begonnen in: 1994

 

Contact informatie

E-mail voorganger: alsalamyarab@hotmail.com
Tel.nr. voorganger: 06-18759010

Bezoek- en postadres: Om en bij 116, 2512 XK Den Haag (De Havenkerk)

 

Kerkelijke activiteiten

Missie van de kerk:
Johannes 10:10 – “Ik ben gekomen om leven te geven en overvloed.”
John 10:10 – “…I have come that they may have life, and that they may have it more abundantly.”

Activiteiten:
Individuele hulpverlening, Bijbelstudie, pastorale zorg en bezoeken, vluchtelingen ondersteuning.

 

Bestuur en netwerk

Contactpersoon kerkbestuur:
Drs. Martha Mussa
Truthpeace11@hotmail.com
06-41459338

Externe contacten/partners:
HUB, stichting Mara, Stek, verschillende kerken, stichtingen en organisaties.

Translate »