Integral Mission

Voor veel kerken is het delen van het evangelie een heel belangrijk onderdeel van hun kerk zijn. Integral mission is een belangrijke term hierbij, het wijst erop dat kerk zijn zowel woord als daad, namelijk het hele leven omvat. Felix Asare is pastor van de Victory Outreach kerk in Den Haag en licht toe wat dit voor zijn gemeente betekent en wat hem inspireert.

Ons kerk zijn gaat eigenlijk terug op de missie van Jezus. Zijn missie was voor mij duidelijk: om God te vertegenwoordigen op allerlei manieren. Zijn uiteindelijke doel was en moet ook voor ons allemaal nu zijn om de liefde van God te delen en zo mensen in verbinding met God te brengen. Jezus kwam niet alleen het evangelie vertellen, maar deelde op verschillende manieren het evangelie. Zoals bij de vrouw bij de bron in het vierde hoofdstuk van het evangelie van Johannes. Jezus vroeg aan haar “geef mij wat te drinken”. Hij ging niet naar haar toe om haar te beoordelen, maar hij ging in gesprek met haar en benaderde haar als mens. Ik ben mens en jij ook. Jezus kwam zo heel dichtbij haar en ging in gesprek. Juist bij een vrouw die omstreden was. In de omgeving geminacht door haar verleden. Met haar achtergrond als Samaritaanse had ze maatschappelijk duidelijk veel minder status. En dan gaat Jezus als Joodse man met deze vrouw praten als gelijke. Als mensen onder elkaar.

In deze situatie was de manier van Jezus om God te aanbidden en om zijn missie vorm te geven deze vrouw ontmoeten, te erkennen en te waarderen als mens. Het aanbidden van God is niet alleen op een berg, maar ook in het gewone leven ‘in geest en waarheid’. Om God te vertegenwoordigen in allerlei vormen. Jezus is de meester van creativiteit en communicatie op allerlei verschillende manieren en deze Samaritaanse vrouw was een topvoorbeeld. En uit die ontmoeting leert de vrouw God kennen.

Mensen te dienen is ook een deel van de totale missie van God. Niet alleen in een geestelijke gebedsvorm of diensten, maar daarnaast ook te dienen waar nood is. En dan zo de stad te bereiken met die liefde van God. De Samaritaanse vrouw roept daarna haar dorp op om ook Jezus te ontmoeten, maar niet omdat hij het beste verhaal en de mooiste woorden had, maar omdat hij alles weet over mezelf. Omdat Hij haar kende. Het gaat niet om trucjes en kracht, maar als de mensen iets horen dat echt is en indrukwekkend is, willen ze allemaal gaan kijken.

Integral mission heeft een aantal kanten. Het betekent verschillende mogelijkheden integreren en hiervan gebruikmaken om God te vertegenwoordigen. Het is ook integraal omdat je met andere mensen en partners samen werkt en niet zonder elkaar deze missie kunt vervullen. Want iedereen heeft iets om een positieve bijdrage te leveren aan dat grote geheel. We zijn allemaal deel van het grote oogstveld van God. Integraal betekent ook de natuurlijke combinatie van woorden en daden, ze zijn niet uit elkaar te halen. Er zijn momenten dat Jezus ging preken, maar ook momenten dat hij andere dingen deed.

Bij ons bestaat ook die creativiteit van ‘integral mission’ op verschillende manieren. Belangrijk is steeds de vragen te stellen: wie zijn wij als kerk, wat is onze visie, wat zijn onze normen en waarden en waaraan zijn wij gecommitteerd? Afgelopen zondag kwam iemand voor het eerst in onze kerk, hij worstelde met verslaving. “Ik ben in een andere kerk geweest en zij hebben mij naar jullie toegestuurd. Zij kunnen beter met jou werken dan wij”. Dit gebeurt omdat wij als kerk ervaring hebben met mensen die met verslaving te maken hebben. Dit is deel van onze missie en visie. Wij weten ons geroepen om deze mensen te dienen, niet alleen met het evangelie, maar ook om zover wij kunnen door te ondersteunen en bij te dragen. “Let’s get in the community and share the love of Christ”.

Dat is voor ons door te zorgen voor deze mensen, maar ook door pakketjes voor dames te maken die achter de ramen te staan of juist door het uitdelen van kerstpakketten voor mensen die weinig hebben in de tijd van corona. Met eten, koekjes en verse ingrediënten. En mensen kunnen dan zeker naar de kerk komen als ze dat willen, maar dat is niet het doel. Het doel was de liefde van God vooral in zo’n periode aan de mensen te kunnen tonen. Van mensen in de wijk tot mensen in Delft van adressen die allemaal via via naar ons zijn gekomen.

Het evangelie is beiden: niet alleen een social gospel, maar ook het delen van de woorden van het evangelie. Dat ze Gods liefde zelf mogen leren kennen en persoonlijk ervaren. De grootste vertegenwoordiging die je kunt geven van Gods missie is liefde geven aan je naaste en dat kan je alleen doen als je het krijgt van God. Om het door te geven moet je het allereerst ontvangen en leren door de woorden van het evangelie. Je kunt niet geven wat je niet hebt.

Ik ben heel positief over Den Haag, dat ondanks haar uitdagingen God hier aan het werk is en zijn liefde zichtbaar wordt. Juist op de plekken waar het moeilijk is en veel weerstand bestaat. Juist dit is de plek waar God aanwezig is, waar we voor mogen blijven bidden en blijven zoeken naar het goede voor onze stad. Ik geloof dat internationale kerken en de Nederlandse kerken samen een belangrijke rol hebben hierbij. De missie van God gaat immers verder dan alle etnische grenzen.

– Felix Asare, pastor Victory Outreach Den Haag / klankbordgroeplid HUB –

Nieuwsbrief

Meld jezelf aan voor onze nieuwsbrief en ontvang daarmee het laatste nieuws rechtstreeks in jouw inbox. Met de HUB nieuwsbrief houden we je op de hoogte van onze activiteiten en informeren we je over nieuws uit het netwerk.

Lees hier vorige edities

HUB – Geloof in Den Haag is een netwerk van internationale en migrantenkerken, dat wordt
ondersteund door Stichting Mara.
De HUB wordt mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente Den Haag en giften van diverse fondsen, waaronder Fonds 1818, PIN namens de Nederlandse
religieuzen, de Diocesane Caritas Instelling, Stichting Rotterdam en de Maatschappij voor Welstand.

www.hub-denhaag.nl
www.maraprojecten.nl

Petra de Nooy
E petra@maraprojecten.nl,
M 06-28306560
Shirleni Blanken
B: shirleni@maraprojecten.nl
M: 06-39831945
Andréa Damacena Martins
E hub@maraprojecten.nl
M 06-36100750

Copyright: Naam | Privacyverklaring

Website door: Webheld.nl

Translate »