Het belang van transparantie van internationale en migrantenkerken in Den Haag

Sinds het begin van de HUB is Magda Lacroes-Felesita betrokken en actief deel van de klankbordgroep. Zij is zelf deel van Al Abrigo del Altísimo, een Spaanstalige en Nederlandstalige kerk die sinds 2017 in Den Haag bestaat en sinds 1987 is zij actief in migrantenkerken. Zij vertelt over het belang van zichtbaarheid voor de Haagse kerken.

Het belang van transparantie van internationale en migrantenkerken in Den Haag

Den Haag is een multiculturele stad waar veel culturen zijn vertegenwoordigd. Veel van de burgers die tot die culturen behoren, voelen zich thuis in de stad en zijn actief binnen hun kerkgemeenschappen, internationale kerken of migrantenkerken. Maar is de gemeente Den Haag bekend met deze internationale of migrantenkerken? In hoeverre is het belangrijk dat de migrantenkerken transparant zijn voor de gemeente Den Haag? Wat zijn de zaken dan wel knelpunten waar de migrantenkerken tegenaan lopen en wat is het gevolg hiervan? Waarom is de zichtbaarheid van de internationale en migrantenkerken belangrijk voor Den Haag?

Migrantenkerken in Den Haag
Veel mensen zijn niet bekend met de migrantenkerken en hun bestaan in Den Haag. Naar schatting zijn er zo’n 120 migrantenkerken in Den Haag die naast geestelijk werk ook sociaal-maatschappelijke activiteiten organiseren voor hun achterban en andere geïnteresseerden. Net zoals de burgers in Den Haag, hebben ook de bezoekers van de migrantenkerken behoefte aan contact met hun landgenoten in de wijk. Veelal vinden ze deze in de migrantenkerken die ze op zondag of doordeweeks bezoeken. De leiders van de migrantenkerken staan ook in nauw contact met deze Haagse burgers. Hoewel de bezoekers van de migrantenkerken nauw contact hebben met hun geloofsgenoten, vinden ze het soms moeilijk om de weg naar de gemeente te vinden voor hulpvragen. Het kan gaan om onderwijs, taal, huisvesting, ondersteuning bijvoorbeeld het aanvragen van subsidies en huur- en zorgtoeslag en schuldhulpverlening. Vaak hebben ze recht op bepaalde toeslagen, maar vanwege de taalbarrière weten ze de weg niet te vinden. De migranten benaderen bij hulpvragen sneller en vaker de voorgangers of kerkleiders dan dat ze aankloppen bij de loketten van de gemeentelijke instellingen. Dit kan te maken hebben met een aantal oorzaken. Het kan gaan om de taalbarrière, de laaggeletterdheid of de onbekendheid met de weg naar de gemeente of simpelweg omdat ze die stap niet durven te nemen. De migrantenkerken voelen zich op hun beurt verantwoordelijk om hun leden de weg te wijzen naar de gemeenteloketten.

Meer dan vrijwilligers
Belangrijk is ook te benoemen dat migrantenkerken actief zijn op de terreinen die normaliter door de gemeente wordt uitgevoerd. Te denken valt aan bijvoorbeeld hulpvragen bij de schuldenproblematiek en aanvraag toeslagen. Uit de vrijwillige inzet van internationale en migrantenkerken in Den Haag blijkt hoe belangrijk de functie van deze voorgangers is, en hoe vaak zij de ‘brug’ vormen naar allerlei maatschappelijke organisaties.

Knelpunten
In tegenstelling tot andere denominaties waar het gebruikelijk is dat er kerk wordt gehouden in grote gebouwen geldt dit niet altijd voor de internationale en migrantenkerken. Dit is ook een van de knelpunten waarmee de migrantenkerken mee te maken hebben, namelijk huisvesting. Bij gebrek aan eigen kerkgebouwen komen de migrantenkerken bijeen in kleine zalen die ze tijdelijk huren van andere instanties. Een ander knelpunt is dat er geen vast aanspreekpunt is bij de gemeente. Het gevolg hiervan is dat we niet kunnen spreken van een duurzaam contact tussen Den Haag en de migrantenkerken. Ook is het zo dat wanneer gemeenteambtenaren uit dienst treden, kerkleiders of voorgangers dan genoodzaakt zijn om hun zaken dan wel hun gehele verhaal weer van vooraf aan richting de gemeente opnieuw te verstrekken of vertellen.

Duurzame samenwerking
Om een goede samenwerking tussen de migrantenkerken en gemeente Den Haag te bevorderen en te verduurzamen is er behoefte aan een nauwe duurzame verbinding. En dat deze samenwerking ook continue onder de aandacht wordt gebracht. De HUB heeft als doel verbinding, ondersteuning en zichtbaarheid van deze Haagse internationale en migrantenkerken. We hopen dat het uitkomen van deze HUB gids van internationale en migrantenkerken, waarin 60 kerken geïnterviewd zijn, een grote bijdrage geeft aan de transparantie en zichtbaarheid van de kerken en dat hierdoor nieuwe samenwerkingen ontstaan. Dus het bouwen aan een duurzame onderlinge relatie.

– Magda Lacroes-Felesita, pastor Al Abrigo del Altísimo / klankbordgroeplid HUB –

Nieuwsbrief

Meld jezelf aan voor onze nieuwsbrief en ontvang daarmee het laatste nieuws rechtstreeks in jouw inbox. Met de HUB nieuwsbrief houden we je op de hoogte van onze activiteiten en informeren we je over nieuws uit het netwerk.

Lees hier vorige edities

HUB – Geloof in Den Haag is een netwerk van internationale en migrantenkerken, dat wordt
ondersteund door Stichting Mara.
De HUB wordt mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente Den Haag en giften van diverse fondsen, waaronder Fonds 1818, PIN namens de Nederlandse
religieuzen, de Diocesane Caritas Instelling, Stichting Rotterdam en de Maatschappij voor Welstand.

www.hub-denhaag.nl
www.maraprojecten.nl

Petra de Nooy
E petra@maraprojecten.nl,
M 06-28306560
Shirleni Blanken
B: shirleni@maraprojecten.nl
M: 06-39831945
Andréa Damacena Martins
E hub@maraprojecten.nl
M 06-36100750

Copyright: Naam | Privacyverklaring

Website door: Webheld.nl

Translate »