UBO registratie voor kerken

Op maandag 21 februari 2022 verzorgde de HUB in samenwerking met SKIN Nederland en de Kamer van Koophandel een online workshop over het registreren van de UBO voor kerken. Met 17 deelnemers uit 14 verschillende kerken en organisaties was er veel belangstelling.

Per 27 maart 2022 is het verplicht om de UBO van een organisatie of kerk in te schrijven in het UBO register. UBO staat voor ‘Ultimate Beneficial Owner’, de persoon die uiteindelijk zeggenschap heeft over een onderneming, vereniging, stichting of kerkgenootschap (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel).

Waarom een UBO register?

Het UBO register maakt transparant wie aan de touwtjes trekt bij juridische entiteiten die in Nederland zijn ingeschreven. Het doel van het UBO register is om financieel-economische criminaliteit tegen te gaan. Het register voldoet aan de eisen voor gegevensbescherming en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uitgangspunt is dat een deel van de gegevens voor iedereen toegankelijk is. Banken kunnen nu al om een UBO registratie vragen, omdat financiële instellingen inmiddels verplicht zijn te administreren wie de UBO van hun klanten is. Kerken zijn dus al verplicht een UBO op te geven bij banken en financiële instellingen als zij daarom vragen.

De opgave afhankelijk van de rechtsvorm

De UBO is van toepassing op internationale en migrantenkerken die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, dus als rechtspersoon zijn gevestigd in Nederland. Internationale en migrantenkerken staan soms als stichting, soms als kerkgenootschap en heel soms als vereniging ingeschreven bij de KvK. De verplichting om een UBO in te schrijven is gekoppeld aan de rechtsvorm.

  • Stichtingen moeten UBO-opgave doen.
  • Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid en verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid, maar met een onderneming moeten ook UBO-opgave doen.
  • Kerkgenootschappen moeten opgave doen, tenzij sprake is van vrijwillige inschrijving in het Handelsregister of sprake is van een hoger aggregatieniveau in Nederland. Wat is het ‘hoogste aggregatieniveau’ van de kerkgenootschap? Dat wil zeggen: heeft de kerk een landelijk hoofdkantoor of niet? Zo niet, dan is de lokale kerk zelf UBO-plichtig. Is dit wel het geval, dan is alleen de landelijke kerkorganisatie UBO-plichtig, en de lokale kerken hoeven dan niet ingeschreven te zijn in het UBO-register.
    Heeft u als zelfstandige kerk in Nederland geen landelijke overkoepelende kerk, maar valt u rechtstreeks onder de leiding van een kerk of voorganger in het buitenland? Dan is alleen de Nederlandse organisatie UBO-plichtig en hoeft u alleen de UBO door te geven van die Nederlandse organisatie, niet de informatie over de kerk of voorganger in het buitenland.

Wanneer helder is om welke rechtsvorm van de kerk het gaat, dan zijn er vervolgens een aantal stappen die doorlopen moeten worden om te bepalen wie de UBO is. Op basis van de criteria die de KvK heeft vastgesteld moeten kerken zelf bepalen wat voor hen van toepassing is en wie de UBO van hun kerk is.

Meer informatie

Een tip voor een ieder die de registratie gaat doen. Bereid uzelf goed voor en verzamel alle benodigde documenten. Voor meer informatie over de UBO, zie de website van de Kamer van Koophandel:
www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/ubo-opgave 

Hulp nodig?

Indien hulp gewenst is bij de UBO registratie of als er nog vragen zijn, dan kunnen kerken in Den Haag terecht bij het team van de HUB. Elke donderdag om 16:00-18:00 uur is er een spreekuur in het kantoor van Stichting Mara in het Stadsklooster op het adres Westeinde 101-A, Den Haag. Zonder afspraak kunt u dan binnenlopen of u kunt via deze gegevens contact met ons opnemen.

SKIN Nederland heeft in hun kennisbank een handleiding voor kerken gemaakt over de UBO. Aan de hand van deze handleiding kan worden achterhaald hoe een internationale of migrantenkerk correct hun UBO inschrijft in het UBO-register.
<Klik hier> voor het document in het Nederlands.
<Click here> for the information in English.

Ook is er hier een handige video beschikbaar (Engels ondertiteld) waarbij enkele voorbeelden worden getoond over hoe het registreren werkt.

Nieuwsbrief

Meld jezelf aan voor onze nieuwsbrief en ontvang daarmee het laatste nieuws rechtstreeks in jouw inbox. Met de HUB nieuwsbrief houden we je op de hoogte van onze activiteiten en informeren we je over nieuws uit het netwerk.

Lees hier vorige edities

HUB – Geloof in Den Haag is een netwerk van internationale en migrantenkerken, dat wordt
ondersteund door Stichting Mara.
De HUB wordt mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente Den Haag en giften van diverse fondsen, waaronder Fonds 1818, PIN namens de Nederlandse
religieuzen, de Diocesane Caritas Instelling, Stichting Rotterdam en de Maatschappij voor Welstand.

www.hub-denhaag.nl
www.maraprojecten.nl

Petra de Nooy
E petra@maraprojecten.nl,
M 06-28306560
Shirleni Blanken
B: shirleni@maraprojecten.nl
M: 06-39831945
Andréa Damacena Martins
E hub@maraprojecten.nl
M 06-36100750

Copyright: Naam | Privacyverklaring

Website door: Webheld.nl

Translate »