Kerk: meer dan een dak boven je hoofd

Harm van Schie is actief lid van de klankbordgroep van de HUB – Geloof in Den Haag. Hij adviseert en begeleidt kerken op het gebied van huisvesting en organisatie. Zelf is hij pastor in een multiculturele kerk in Gouda. Hij beschrijft waar kerken tegenaan lopen bij het vinden van een locatie.

Kerk: meer dan een dak boven je hoofd
Een van de grootste uitdagingen voor internationale en migrantenkerken is het vinden van huisvesting voor de kerk. De vragen vanuit de internationale en migrantenkerken om een geschikte ruimte in Den Haag blijven ook steeds komen. Heel veel kerken zijn op zoek. Het vinden van een thuisplek is voor kerken van groot belang. Het is voor veel mensen namelijk meer dan een zondagse plek waar ze samen komen. Een plek waar niet alleen gelijkgestemden elkaar ontmoeten en vieren, maar ook een plek waar je met je zorgen heen kunt. En die zorgen zijn er niet alleen op zondag in de ochtend.

“Zondagochtend kwam ze, met een tasje met haar spullen. Ze had hulp nodig. We kennen haar wel, ze komt soms in onze diensten. Weg bij haar man. Het ging niet meer… Ze komt bij ons omdat we haar begrijpen, haar taal spreken. Maar wat nu? Met wat eten op straat zetten. Dat kun je als kerk toch niet maken…”

Voor veel mensen uit diverse culturen is de kerk ook een gemeenschapshuis. Een plek waar je je “familie” ontmoet. Een plek waar lief en leed gedeeld wordt en waar je samen God zoekt. Een plek waar je even aanwaait als je zorgen hebt. Waar een pastor of priester naast gebed ook praktische hulp biedt. En als je vastgelopen bent in het leven, kan het ook een plek zijn om te vluchten. Praktisch betekent dat voor een aantal internationale kerken dat ze gevonden worden door mensen die gebrek hebben aan voedsel en dus dat ze een voedselbank voorziening hebben. Of dat ze als kerkgemeente mensen helpen met een tijdelijk onderdak. Al met al is de kerk dus niet alleen maar een plek voor de zondagse viering.

Tegelijkertijd zijn deze kerken vaak niet al te groot en kapitaalkrachtig. Ze huren vaak een kerk of zaaltje voor een dagdeel, maar dat sluit niet aan bij hoe zij kerk zijn en wat er nodig is om hun activiteiten en hun gemeenschap een plek te geven. Het opbouwen en afbreken kost vaak veel tijd en veel contracten zijn tijdelijk of juist in locaties die op de nominatie staan om gesloopt te worden. Deze constante zoektocht neemt veel van hun energie in beslag. Ze zijn vaak opzoek naar “eigen” ruimte waar ze echt gemeenschap kunnen zijn. Daarmee kunnen ze ook vorm geven aan de roeping die ze als kerk ervaren: er te zijn voor de kwetsbare mensen in de samenleving. De kerk speelt vaak een grote rol voor nieuwkomers in Nederland. Een plek waar ze even thuis komen in eigen cultuur maar ook tips krijgen hoe hier in Nederland te wonen. Soms compleet met Nederlandse lessen en andere maatschappelijke hulp of doorverwijzing naar voorzieningen.

Dit is vaak een andere invulling van kerk zijn met andere vragen en behoeften dan de invulling van de kerken die per dagdeel ruimtes verhuren aan internationale en migrantenkerken. En soms botst dit dan ook. Een knelpunt kunnen ook de bestemmingsplannen zijn – voor locaties op zondag – waar een kerk niet in past. Ook bij andere maatschappelijke verhuurders zijn er soms misverstanden. Waar het zakelijk gaat om de klok, gaat het bij gemeenschappen vaak om relaties. Wanneer er sprake is van nood of een hulpvraag dan houdt deze zich zelden aan de klok of aan kantoortijden. Kerkzijn betreft dan het hele leven.

Juist met alle verschillen tussen deze groepen kerken en organisaties denk ik dat er heel veel van elkaar te leren valt. Meer nog dan dat, ik denk dat we met elkaar zo ook van betekenis kunnen zijn voor mensen in onze samenleving. Juist door de maatschappelijk betrokken internationale kerken te ondersteunen en te zoeken naar goede locaties, helpen we de kwetsbare mensen in de samenleving met wie zij contact hebben. Mensen die anders niet makkelijk te bereiken zijn.

In Den Haag zijn we met de HUB ook letterlijk een hub voor de kerken. In het bijzonder bij de zoektocht naar ruimte. Mocht u in het gebied 070 een ruimte hebben en mee willen denken op creatieve manier, dan houden we ons van harte aanbevolen als HUB.

– Harm van Schie, diaconaal opbouwwerker / architect / klankbordgroeplid HUB –

Op zoek naar een geschikte kerkruimte, kom naar de workshop op 1 november 2021.
Klik hier voor meer informatie.

Nieuwsbrief

Meld jezelf aan voor onze nieuwsbrief en ontvang daarmee het laatste nieuws rechtstreeks in jouw inbox. Met de HUB nieuwsbrief houden we je op de hoogte van onze activiteiten en informeren we je over nieuws uit het netwerk.

Lees hier vorige edities

HUB – Geloof in Den Haag is een netwerk van internationale en migrantenkerken, dat wordt
ondersteund door Stichting Mara.
De HUB wordt mogelijk gemaakt door subsidie van de gemeente Den Haag en giften van diverse fondsen, waaronder Fonds 1818, PIN namens de Nederlandse
religieuzen, de Diocesane Caritas Instelling, Stichting Rotterdam en de Maatschappij voor Welstand.

www.hub-denhaag.nl
www.maraprojecten.nl

Petra de Nooy
E petra@maraprojecten.nl,
M 06-28306560
Shirleni Blanken
B: shirleni@maraprojecten.nl
M: 06-39831945
Andréa Damacena Martins
E hub@maraprojecten.nl
M 06-36100750

Copyright: Naam | Privacyverklaring

Website door: Webheld.nl

Translate »